Praca


Dane kontaktowe

Honesta Market Service spółka z o.o.

ul. Barlickiego 5/21
43-300 Bielsko-Biała

Kapitał zakładowy 10000 PLN, wpłacony w całości. Spółka wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
Wydział VIII KRS, pod nr 0000483419,

REGON: 243365182
NIP: 547-214-82-44

Tel: 22 290 43 44
E-mail: zib.atsenoh@oruib
WWW: www.honesta.biz

Inspektor Ochrony Danych: zib.atsenoh@doi

Formularz kontaktowy

    Interesuje mnie:

    Informacja o przetwarzaniu danych
    Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych które zostały podane w formularzu kontaktowym jest Bartosz Danel, Szymon Danel- wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą Danel Spółka Cywilna”, NIP 547-18-99-089, Regon 072316017, z siedziba 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 19. - dalej: „Administrator”. (czytaj dalej)