Skomplikowany świat ubezpieczeń samochodowych: Wyjaśnienie podstawowych terminów


W dzisiejszym poście skupimy się na rozwikłaniu zagadek, które kryją się w świecie ubezpieczeń samochodowych. Dla wielu z nas, terminologia używana przez ubezpieczycieli może wydawać się skomplikowana i niezrozumiała. Z tego powodu, postanowiliśmy przybliżyć i wyjaśnić najważniejsze pojęcia, które pomogą Ci w lepszym zrozumieniu Twojej polisy i ułatwią podjęcie świadomych decyzji.


OC – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Jest to podstawowe ubezpieczenie, które każdy właściciel pojazdu musi posiadać. OC chroni Cię przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego.


AC – Autocasco

Assistance to usługa dodatkowa, która może być częścią Twojego ubezpieczenia AC. Oferuje pomoc na drodze, np. w przypadku awarii, wypadku czy kradzieży pojazdu.


Franszyza

To kwota, którą ubezpieczony zobowiązany jest pokryć z własnej kieszeni przed wypłatą odszkodowania przez ubezpieczyciela. Franszyza może być stała lub procentowa.


Bonus-Malus

System ten stosowany jest przy kalkulacji składki OC. Bonus to zniżka za bezszkodową jazdę, natomiast Malus to podwyżka składki po spowodowaniu wypadku.


Zielona Karta

To międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia OC, który jest wymagany podczas podróży poza granicami kraju.


Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków)

To dodatkowe ubezpieczenie, które zapewnia ochronę w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku wypadku.


Likwidacja szkód

Proces ten obejmuje ocenę szkody, ustalenie odpowiedzialności i wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela.


Polisa

To dokument ubezpieczeniowy, który zawiera wszystkie warunki umowy ubezpieczenia, w tym zakres ochrony, wysokość składki i okres obowiązywania ubezpieczenia.

Rozumienie tych terminów jest kluczowe przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia samochodowego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony honesta.biz, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat ubezpieczeń samochodowych oraz innych ważnych kwestii związanych z Twoim pojazdem. Pamiętaj, że odpowiednio dobrana polisa to nie tylko ochrona Twojego samochodu, ale również spokój ducha.