Co różni pożyczkę i kredyt?


W życiu codziennym oba pojęcia stosowane są zamiennie, choć tak naprawdę wiele je różni. Pożyczka i kredyt to formy zadłużenia, zaciągane są w celach konsumpcyjnych lub inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji z jakiej pomocy finansowej chcemy skorzystać warto dowiedzieć się jakie są pomiędzy nimi różnice, pozwoli to uniknąć niechcianych kłopotów finansowych. Warto wziąć pod uwagę jak możemy wykorzystać pożyczoną kwotę. Jeśli zdecydujemy się skorzystać z pożyczki musimy wiedzieć, że kwotę zapisaną w umowie otrzymujemy w całości. Zobowiązuje to do zwrócenie kwoty zadłużenia wraz z dodatkowymi kosztami, które zostały opisane w umowie pożyczkowej. Z kolei kredyt gotówkowy otrzymujemy z przeznaczeniem na konkretny cel zostaje nam udostępniony kapitał. Spłacamy kwotę kredytu lub kwotę którą wykorzystaliśmy wraz z kosztami opisanymi w umowie kredytowej.

Zasady udzielania kredytu reguluje Prawo bankowe które mówi, że poprzez umowę bank decyduje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy konkretną sumę pieniędzy z przeznaczeniem na ustalony cel. Kredyt jest bardziej elastyczną formą zadłużenia ze względu na to, że nie musimy wydać całej kwoty zapisanej w umowie. Prawo określa, że umowa pomiędzy stronami musi zostać sporządzona na piśmie w innym wypadku będzie ona nieważna. Banki oferują wiele różnych rozwiązań takich jak kredyty hipoteczne, samochodowe, karty kredytowe, etc.


Umowy pożyczkowe dają nam większą swobodę jeśli chodzi o przeznaczenie pożyczonej kwoty, ponieważ nie muszą one zawierać zapisu na temat celu zadłużenia, decydują o tym strony zawierające umowę. Pożyczka może zostać udzielona przez osoby fizyczne lub osoby prawne. Przedmiotem pożyczki nie zawsze musi być gotówka. Art 720 § 1 Kodeksu cywilnego reguluje, że pożyczką mogą być także rzeczy.

Dlatego zanim zdecydujemy z jakiej formy finansowania chcemy skorzystać, warto wziąć pod uwagę kilka elementów. Oczywiście najważniejszym elementem jest cel zadłużenia, którym jest podyktowana nasza decyzja o skorzystaniu z pomocy finansowej. Jaki wiadomo umowa kredytowa z bankiem wymaga przygotowania większej ilości dokumentów co wiąże się z czasem jaki musimy poświęcić aby w ogóle przygotować się do wizyty w banku. Mniej dokumentów wymaga umowa pożyczki, wybierana często do zakupu artykułów. Przy obu formach trzeba pamiętać jednak o tym, że jest to odpowiedzialność z obowiązkiem spłaty zadłużenia.

Jeśli potrzebujesz pożyczki na już bez określania na co chcesz wydać dodatkową gotówkę, możesz skorzystać z pożyczki w naszej firmie i z pewnością okaże się to najlepszy wybór. Znajdź odział blisko Ciebie na naszej stronie internetowej https://www.honesta.biz/oddzialy/.