KONTAKT


Dane kontaktowe

Honesta Market Service spółka z o.o.

ul. Barlickiego 5/41
43-300 Bielsko-Biała

Kapitał zakładowy 10000 PLN, wpłacony w całości. Spółka wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
Wydział VIII KRS, pod nr 0000483419,

REGON: 243365182
NIP: 547-214-82-44

Tel: 22 290 43 44
E-mail: biuro@honesta.biz
WWW: www.honesta.biz

Formularz kontaktowy

Interesuje mnie: